Kehittämisen ja muutoksen johtamisen tuki

Mitä ja kenelle

Asiakkainamme on terveyskeskuksia ja työterveyshuoltoja, joilla on haasteina 

 • Pitkä jono hoitoon 
 • Hoidon valmistumisen viiveet tai riittämättömät tulokset 
 • Kilpailukyky (asiakaskokemus, tuottavuus) 
 • Henkilöstökokemus 

Tiivistetysti kyse on siitä, miten organisaatio vahvistaa kilpailukykyään kiristyvien vaatimusten  toimintaympäristössä. 

Tilannekartoitus

 • Vahvuutemme on toimialan sisältötuntemus ja kehittämiskokemus. Kartoitamme nykytilanteen eri näkökulmista. Dataa analysoimalla syntyy kuva suoritteista, asiakasmääristä ja resurssien käytöstä. Prosesseja ja työnjakoa hahmotamme havainnoimalla ja jalkautumalla. Palvelun sisältöä auditoimme asiakirjoista terveydenhuollon ammattilaisen roolissa. Tuloksena on tehokas kattava läpivalaisu.  
 • Asiakkaan kanssa teemme johtopäätökset. Kattavan tilannearvion hyöty on ongelmien vuorovaikutuksen (välisten riippuvuuksien) tunnistaminen. Sen perusteella voi päätellä mitkä toiminnot on uudistettava, missä järjestyksessä ja millä keinoilla.  
 • Tuemme tavoitteiden määrittelyssä ja niiden toteutumisen mittareiden rakentamisessa.   
 • Valmistelemme kehittämisen tiekartan.  

Kehittämisen tiekartta

 • Fasilitointi. Fasilitoimme pienryhmiä, joissa käytännön ammattilaiset luovat sisällön ja toteutuksen tiekartan mukaisille uudistuksille. Johto luo tiekartan luurangon, ammattilaiset siihen lihaksiksi käytännön ratkaisut. Kyse on top down ja bottom up –taktiikan yhdistämisestä.
 • Coaching. Uudistuminen edellyttää uutta osaamista ammattilaisilta. Sitä syntyy, kun fasilitoivalla tavalla rakennamme pienryhmissä käytännön ratkaisuja.

Toimeenpano ja muutosjohtamisen tuki

 • Yhdessä eteneminen. Valmisteluvaiheen ammattilaiset tukevat työkavereitaan uuden mallin mukaiseen toimintaan. Savoa tukee ja valmentaa näitä varhaisia adoptoijia ja sisäisiä vaikuttajia. 
 • Paikan päällä. Jalkaudumme ammattilaisten tueksi varmistamaan, että sovitut mallit toteutuvat. Pyrkimys palata aikaisempaan toimintatapaan on aina voimakas.
 • Tuki ja apu. Tuemme valittuihin mittareihin perustuvien päivittäisjohtamisen välineiden käyttöönottoa. Useimmille ammattilaisille on uutta, että toimintaa mitataan ja arvioidaan viikoittain.