Etävastaanotot

Etävastaanotot

Kenelle

Asiakkainamme on terveyskeskuksia ja työterveyshuoltoja, jotka haluavat tarjota potilailleen etävastaanottoa.

Milloin

Etävastaanotto on ratkaisu, kun
 • Tarjotaan sujuvia ja helposti saavutettavia palveluita
 • Vähennetään hoidon kokonaiskustannuksia
 • Oma kapasiteetti ei riitä
 • Halutaan laajentaa palveluaikoja
 • Halutaan vähentää rekrytointiin ja perehdyttämiseen kuluvaa aikaa

Miten

Etävastaanoton toteutus   

 • Lääkärimme kontaktoi potilaan  
 • Mieluiten puhelimella, haluttaessa chatilla tai videovastaanotolla  
 • Kirjaamme etänä potilastietojärjestelmään kuten asiakkaan omat lääkärit
 • Teemme e-reseptit ja postitamme todistukset 

Mitä ja Miksi

Mitä etänä voidaan hoitaa ja miksi 

 • Terveyskeskuksen ja työterveyshuollon potilaista yli 90% pystytään hoitamaan etänä  
 • Turvallisuus on erinomainen. Meillä on jo yli 40.000 kontaktia. Tiedossa ei ole hoitovirheitä   
 • Asiakaskokemus on myös erinomainen 
 • Kokonaiskustannus on edullinen, koska määräämme tutkimuksia ja antibiootteja vähän

QUANTUM LEAP – PRIMARY HEALTHCARE 2.0

Korona-pandemia haastaa terveydenhuollon: kysyntä kasvaa voimakkaasti ja samalla osa ammattilaisista saa tartunnan. Ongelma on, että  korona-potilaille perustetaan toimipisteitä, joissa tartunta leviää. Ammattilaisten aikaa käytetään kiireettömien vastaanottoaikojen perumiseen ja mahdolliset hoitotoimenpiteet siirretään sumaksi tulevaisuuteen. Moni vakava asia voi jäädä hoitamatta.

Tarvitaan uusi tapa taata terveydenhuollon palvelut. Meillä on helposti toteutettava malli, joka takaa laadukkaan hoidon kaikille potilasryhmille ja suojaa terveydenhoitohenkilökuntaa.

Hyvä hoito toteutetaan etäpalveluna. Kokemuksemme on, että jopa 90% terveyskeskuksen potilaista voidaan hoitaa etänä. Modernin lääketieteen isä William Osler totesi yli sata vuotta sitten: potilaan kertoma antaa diagnoosin. Seuranta varmistaa, että diagnoosi ja hoito ovat oikeat.

Terveyskeskuksissa ensiapulääkäri ja -hoitaja jäävät ja kaikki muut lähtevät etätöihin. Paras väline ammattilaisen ja potilaan kommunikointiin on puhelin, koska kaikki osaavat käyttää sitä ja se mahdollistaa välittömän ja inhimillisen vuorovaikutuksen. Ammattilaisella on etäyhteys potilastietojärjestelmään. Potilas näkee tarvittaessa tiedot Omakannasta.

Ratkaisu on periaatteiltaan helppo, mutta  muutoksen aikaansaaminen on erittäin vaikeaa. Pitää kääriä hihat, toimia ripeästi ja kristallin kirkkaalla logiikalla. Savoa Partnersin ja virkamiesjohdon päivittäisellä yhteistyöllä saadaan viikossa valmiiksi mahdottomalta tuntuva kokonaisuus: ammattilaisilla on etätyövälineet ja -yhteydet, heidät on siirretty etätöihin, heille on järjestetty konsultaatiotuki etänä hoitamiseen ja rakennettu systeemi, jolla kaikki apua tarvitsevat saavat yhteyden ammattilaiseen.

Esteenä muutokselle on perinteinen ajattelu ja tekemisen hitaus. Esteiksi tunnistetaan asioita, joille kaikille on ratkaisu. On aika thinking differently- toimintatavalle.  Kääritään hihat ja toimitaan johdonmukaisesti. Muutos on mahdollinen. Tuellamme toimintamalli on jo startattu tällä viikolla useassa terveyskeskuksessa. Muillakin olisi vielä aikaa. Kaikki pelastuvat, ja paluuta vanhaan vastaanottomalliin ei enää ole.  Quantum leap!

Pin It on Pinterest

Share This