Uudistuvat terveyspalvelut

ETÄVASTAANOTOT

ovat ratkaisu, kun
 • tarjotaan sujuvia ja helposti saavutettavia palveluita
 • vähennetään hoidon kokonaiskustannuksia
 • oma kapasiteetti ei riitä
 • halutaan laajentaa palveluaikoja
 • halutaan vähentää rekrytointiin ja perehdyttämiseen kuluvaa aikaa
 

KEHITTÄMINEN JA MUUTOKSEN TUKI

on tarpeen, kun haasteena ovat
 • pitkä jono hoitoon
 • hoidon valmistumisen viiveet tai riittämättömät tulokset
 • kilpailukyky (asiakaskokemus, tuottavuus)
 • henkilöstökokemusDIGITALISAATIO

on haasteellista, kun
 • nykyisistä sähköisistä ratkaisuista halutaan todellista hyötyä
 • uusilla välineillä kehitetään toimintakäytäntöjä