Uudistuvat terveyspalvelut

ETÄVASTAANOTOT    

ovat ratkaisu, kun

 • tarjotaan sujuvia ja helposti saavutettavia palveluita
 • vähennetään hoidon kokonaiskustannuksia
 • oma kapasiteetti ei riitä
 • halutaan laajentaa palveluaikoja
 • halutaan vähentää rekrytointiin ja perehdyttämiseen kuluvaa aikaa                                      

KEHITTÄMINEN JA MUUTOKSEN TUKI

on tarpeen, kun haasteena ovat

 • pitkä jono hoitoon
 • hoidon valmistumisen viiveet tai riittämättömät tulokset
 • kilpailukyky (asiakaskokemus, tuottavuus)
 • henkilöstökokemus
DIGITALISAATIO

on haasteellista, kun

 • nykyisistä sähköisistä ratkaisuista halutaan todellista hyötyä
 • uusilla välineillä kehitetään toimintakäytäntöjä